Privacybeleid

Wij zijn Fitness Specialist bv, gevestigd te Kuringersteenweg 508 , 3511 Kuringen (Hasselt), met ondernemingsnummer BE 0892.320.222.

In dit Privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verzamelen en hoe wij deze gebruiken en delen om onze dienstverlening te verbeteren.

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van onze Algemene Voorwaarden.

Verzamelen van persoonsgegevens

Fitness Specialist bv gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

 • Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling (zoals het koerierbedrijf).
 • Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
 • Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen.
 • Als klant kan u enkel geselecteerde promotionele e-mails ontvangen met betrekking tot eigen en gelijksoortige producten uit het aanbod van Fitness Specialist bv. Als u geen berichten meer wilt ontvangen van Fitness Specialist bv, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven door heel eenvoudig de uitschrijflink onderaan de mails aan te klikken of door een mail te sturen naar info@fitnessspecialist.be. Wij sturen u dan geen mailings of nieuwsbrieven meer.
 • Als u ons uw telefoonnummer hebt meegedeeld zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.
 • Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt

Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn. We gebruiken uw gegevens niet om u te contacteren voor andere doeleinden zonder uw toestemming.

Als u een bestelling plaatst bij Fitness Specialist kunnen we de volgende gegevens van u vragen:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van uw product correct af te handelen.
 • Uw e-mailadres, zodat we u op de hoogte kunnen houden van uw bestelling.
 • Betalingsinformatie, zoals uw kredietkaart- of bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling veilig af te ronden.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Fitness Specialist niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Rechten van de betrokkene

 • Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven.
 • Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen.
 • Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking:
  • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen
  • een wettelijke verplichting na te komen
  • om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist.
 • Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover:
  • u de juistheid van de gegevens ontkent,
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen,
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of tegen de  verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG.
  • Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen.
 • Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Showroom

Kuringersteenweg 508
3511 Kuringen, België

Contacteer ons

info@fitnessspecialist.be
tel: +32 11 76 15 48

Openingsuren

di t/m vrij: 10.00-18.00
za: 10.00-17.00 / zo & ma gesloten